Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, 
welke zich openbaart in een voortdurend streven
naar ontwikkeling
van al die eigenschappen van geest en gemoed,
die de mens
en de mensheid kunnen opvoeren
naar een hoger geestelijk en zedelijk peil.

Zij vindt haar toepassing
in de beoefening van de hoogste levenskunst.


IN MEMORIAM: BROEDER BRAM KEIZER EN ZIJN GEZIN.


Op 3 mei 2022 zijn er door Hans Roos van de stichting "Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek"
struikelstenen geplaatst op het laatste adres van de familie Keizer:, op de  Irisstraat 75 te Hilversum.


Stenen
Broeder Redenaar, de 1e Opziener en de Achtbare Meester van zijn Loge waren bij dit moment aanwezig.

Kubieke steen