SYMBOLEN EN RITUELEN

Essentieel kenmerk van de werkwijze van de Vrijmetselarij is het symbolische stelsel van de drie graden van Leerling, Gezel en Meester, naar analogie van de graden in de middeleeuwse bouwgilden.

 

Van Leerling naar Meester

Ieder logelid doorloopt dit gradenstelsel, dat de symbolische groei van persoonlijk inzicht en geestelijke verdieping weergeeft. Bij toetreding vindt aanneming plaats in de symbolische graad van Leerling-Vrijmetselaar. Na ongeveer een jaar volgt de bevordering tot Gezel, een jaar daarna de verheffing tot Meester. Het Vrijmetselaarswerk wordt ook wel maçonnerie genoemd. Dit verwijst naar het streven van Ruwe Steen tot Kubieke Steen te groeien.

 

Symboliek

Alle mensen maken gebruik van symbolen. Bijvoorbeeld met ons lichaam brengen wij onze emoties, verdriet, vreugde en schaamte tot uitdrukking, onze medemensen herkennen dit moeiteloos. Dit is een gemeenschappelijke taal.
Zo zijn ook de symbolen van de Vrijmetselarij een eigen taal voor diegenen die de betekenis ervan kennen. Wij maken onderscheid in bouw- en lichtsymboliek.

 

Bouwsymboliek

De bouwsymboliek hangt samen met onze afkomst: de kathedralenbouwers uit de Middeleeuwen. Bouwen is een activiteit die gericht is op een doel, geleid door een bouwmeester, volgens een bouwplan. Om te bouwen heeft men gereedschappen nodig zoals de Winkelhaak en de Passer en verder de Hamer en de Beitel. Deze zijn nodig om de ruwe steen te bewerken, teneinde een zuivere kubieke steen te verkrijgen, die kan dienen voor de bouw van de Tempel der Humaniteit. Deze gehele voorstelling verbeeldt hier het opbouwen van ons eigen innerlijk om een levens- en geesteshouding te ontwikkelen die beleving van innerlijke ervaringen mogelijk maakt.

Zo bouwt een Vrijmetselaar aan zichzelf en daarmee aan de mensheid.

 

Lichtsymboliek

Licht is er niet zonder duisternis. Zij vormen een sterke tegenstelling.

Misschien was voor de primitieve mens, de nacht een tijd vol onzekerheid en angst en werd de duisternis als bedreigend ervaren. Het weer verschijnen van het licht was daardoor een verlossing, hernieuwde zekerheid. Zo is het dualisme Licht en Duisternis een rol gaan spelen, die wij als ‘Symbolisch’ beschouwen. We spreken van de duistere Middeleeuwen en het tijdperk van verlichting. Geen wonder dat ook in de Vrijmetselarij aan deze tegenstelling een plaats is gegeven in de symboliek, zoals het goede en het kwade in de mens of rijk en arm of de geest en de materie.

Wij spreken verder over het Grootoosten der Nederlanden, het overkoepelend orgaan. Ook is een Loge gevestigd in het Oosten van een plaats of gemeente, in ons geval het Oosten Hilversum. Wat bedoelen we daarmee? Iedereen zal begrijpen dat we niet een windrichting bedoelen. Nee, het is pure lichtsymboliek. De Zon komt op in het Oosten. Het is de plaats waar het licht vandaan komt.

 

>> Lees nu over Open Loge en inwijding