Frontpage Hero

1895 men

Maak een afspraak: 0651-21 81 62

Een groep vrijmetselaren uit Bussum en Hilversum kwam in 1892 bijeen om gezamelijk een vereniging te stichten. Zij noemdem zich "De Gooische Broederschap". Vier jaar later zou een aanvraag worden ingediend om een zelfstandige loge te kunnen zijn. De rest is geschiedenis. De oudste loge van het Gooi bestaat nog steeds, en koestert alle maçonnieke tradities.


1895 Tessle House

7

9

11

MeetInformatieavond voor belangstellenden

"Een Vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt".

Dit is een kerngedachte in de Vrijmetselarij. Hoe ga je beter met elkaar om, hoe wordt je beter mens, en wat is voor jou belangrijk in het leven. Hoe geef je vorm en betekenis aan je bestaan? Deze vragen probeert een Vrijmetselaar voor zichzelf te beantwoorden.

Vrijmetselarij is niet uniek als het gaat om persoonlijke ontwikkeling; geestelijke verdieping of verbreding. Het aanbod in die richting is legio.
Vrijmetselarij is slechts een methode die een mens ter beschikking staat. Het is geen pad, geen weg, maar slechts een manier van lopen.
En daarin is de vrijmetselarij wel uniek. De loge is een collectief van individuen die allemaal verschillend zijn. Maar die verschillen deel je met anderen.

We proberen ieder jaar een avond te organiseren voor mensen die onze loge willen bezoeken. Er zal dan worden verteld over wat we doen, maar vooral ook over hóé we het doen. Zo'n avond is dan altijd toegankelijk voor dames en heren, en jong en oud. Houdt u deze pagina in de gaten voor de volgende gelegenheid.

Individuele voorlichting

Wilt u meer weten, en bent u toe aan een individueel gesprek, dan kunt u contact opnemen met Dhr. Mreijen, onze voorlichter.

De volgende onderwerpen komen dan aan de orde:

  • Vrijmetselaar zijn, wat doet dat met je?
  • Wat is een werkwijze met symbolen en ritualen.
  • Wat is het verschil tussen comparitie-avonden en Open Loges?
  • Hoe treed je toe tot de Orde van Vrijmetselaren, en wat betaal je aan contributie?

Ook kan hij u doorverwijzen naar andere vrijmetselaren of vrouwelijk vrijmetselaren.
Want dat bestaat ook, inclusief gemengde loges.

Kubieke steenGEDENKEN: BROEDER BRAM KEIZER EN ZIJN GEZIN.

Op 3 mei 2022 zijn er door Hans Roos van de stichting "Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek" struikelstenen geplaatst bij het laatste adres van de familie Keizer, op de  Irisstraat 75 te Hilversum.
Broeder Redenaar, Broeder 1e Opziener en de Achtbare Meester van zijn Loge waren hierbij aanwezig. Zij leerden daar, dat niets zomaar gebeurt. Middels een "ariërverklaring" werden Joodse mensen buiten het maatschappelijk leven geplaatst. Langzaam werd hen het leven onmogelijk gemaakt. Verhuizen naar een Joodse wijk in Amsterdam lag dan voor de hand. We weten niet of de familie hiertoe is geadviseerd, of dat zij gedwongen zijn om naar Amsterdam te verhuizen. De loge was verboden, en het gebouw was geconfisceerd. Wat ons duidelijk werd, is dat het proces van marginalisering er één van geleidelijkheid is, met veel kleine stapjes.  Opdat wij nimmer vergeten.


Stenen